Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Phòng ngủ Teen – Thiết kế gắn với đam mê

Phòng ngủ teen nên được nhiều hơn một nơi mà họ có thể rút lui khi họ không muốn nói chuyện với cha mẹ của họ. Nó phải là một sự phản ánh tính cách của họ và một không gian nơi mà họ có thể cảm thấy thoải mái , an toàn, và đầy cảm xúc. Các phòng trong bài viết này là sự sáng tạo trong việc sử dụng màu sắc và các yếu tố thiết kế khác, cuối cùng tạo ra các không gian sôi động mà ngay cả những thanh thiếu niên khó tính nhất và hay thay đổi rất thích. Trong khi không phải tất cả các không gian phòng ngủ, họ sẽ được tất cả các phòng lý tưởng cho thanh thiếu niên để gọi là của riêng họ.