Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Phòng giao dịch Ngân Hàng TMCP BIDV , Tòa Sudico , Mễ Trì, Hà Nội