Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Nội thất quán Cafe, Fast food – Thành phố Hải Phòng

Địa điểm: Thành phố Hải Phòng - Diện tích: 130m2 - Thiết kế:Ddesign