Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Nhà hàng Pub – Khu đô thị Ecopack – Hưng Yên

Địa điểm: Khu đô thị Ecopak,Hưng Yên - Diện tích: 110m2/tâng - Thiết kế:Ddesign