Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Kết hợp Acrylic và Kính Tạo tạo nên vẻ sang trọng đặc biệt của căn hộ cao cấp