Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Căn hộ 120m2*3 tầng – Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Địa điểm: Đường Phú Hà, Sơn Tây, Hà Nội - Diện tích: 95m2/tầng - Thiết kế:Ddesign