Điện Thoại : Đặng Trường - 0918962589- 0985123396

Bảo tàng Chủ tịch nước ( Vp CP- Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội)